Kim jesteśmy

Założycielką naszej Kancelarii jest adwokat Magda Makowska-Grębosz. W 2010 r. postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i otworzyła Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu. Trzy lata później rozszerzyła działalność otwierając filię Kancelarii w Nowej Rudzie. Obecnie Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom każdego Klienta oferujemy również konsultacje poza siedzibą Kancelarii.

Mimo wieloletniej praktyki obca jest nam rutyna. W sposób indywidualny podchodzimy do każdej, wydawałoby się nawet najbardziej błahej sprawy.

Zdajemy sobie sprawę, jak stresujące może być dla każdego dochodzenie swoich praw, dlatego staramy się poprowadzić klienta Kancelarii przez to w możliwie jak najmniej stresujący dla Klienta sposób. Naszym celem jest wypracowanie  najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzących do pomyślnego zakończenia każdej powierzonej Nam sprawy.

Zapraszamy do współpracy klientów biznesowych i indywidualnych oraz podmioty publiczne.

Magda Makowska-Grębosz

Magda Makowska-Grębosz

Adwokat.

Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, zakończoną złożonym egzaminem sędziowskim. Od 2010 r. jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu jako asystent sędziego, jak również w kilku wrocławskich  kancelariach. Od 2010 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Specjalizuje się m.in. w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, w tym w obsłudze korporacyjnej i prawie umów handlowych. Adwokat Magda Makowska-Grębosz świadczy obsługę prawną również w języku angielskim. Pasjonuje się jeździectwem. Mama Poli.

Czym się zajmujemy

Informacje ogólne

Decydując się na nawiązanie współpracy z kancelarią zyskujesz wysokiej jakości obsługę prawną, świadczoną w najbardziej dogodnej formule współpracy.

Kancelaria świadczy  wszechstronne usługi prawne,  zarówno w zakresie spraw prowadzonych przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak i bieżącej obsługi prawnej.

W szczególności Kancelaria świadczy usługi związane z dochodzenie praw Klientów indywidualnych na drodze sądowej, gdzie wymagane są umiejętności efektywnego prowadzenia sporów oraz opracowania długofalowej strategii procesowej. W tym zakresie Kancelaria pomaga tym, których prawa wymagają ochrony poprzez wszczęcie konkretnego postępowania sądowego, jak i tym, których prawa mogą zostać naruszone skierowaniem przeciwko nim nieuzasadnionych żądań procesowych.

Niezależnie od tego, Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, oferując świadczenie usług związanych z reprezentacją na zewnątrz, regulowaniem stosunków wewnętrznych przedsiębiorstwa, konstruowaniem umów z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, inicjowaniem postępowań sądowych zmierzających do ochrony praw i interesów przedsiębiorstwa, a także podejmowaniem czynności mających na celu odparcie nieuzasadnionych roszczeń procesowych.

Prawo cywilne

Prawo rzeczowe:

 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • powództwa windykacyjne (w tym eksmisje) oraz negatoryjne (o zaniechanie naruszania prawa własności)
 • przywrócenie utraconego posiadania
 • due dilligence nieruchomości.

Prawo zobowiązań:

 • prowadzenie sporów sądowych i pozasądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych
 • negocjowanie, sporządzenie i opiniowanie umów handlowych oraz pozostałych umów cywilnoprawnych
 • dochodzenie należności z tytuły bezpodstawnego wzbogacenia, z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 • procesy o odszkodowania.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie zachowku
 • sprawy o unieważnienie testamentu
 • niegodność dziedziczenia
 • uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia spadku
 • porady w sprawie sporządzania testamentów, wydziedziczania, zachowku.

Prawo gospodarcze, w tym transakcje handlowe i doradztwo korporacyjne

 • przygotowywanie, analiza oraz negocjowanie wszelkich dokumentów handlowych i korporacyjnych.
 • przekształcenia spółek i ład korporacyjny.
 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw.
 • obsługa prawna spółek
 • sporządzanie projektów umów spółek handlowych
 • rejestrowanie spółek
 • doradztwo przy wyborze formy prawnej
 • sporządzenie uchwał organów korporacyjnych
 • pomoc przy likwidacji spółek
 • powództwa ze stosunku spółki
 • powództwa przeciwko członkowi zarządu w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki partnerskiej
 • zaskarżanie uchwał organów spółek.

Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty
 • ustalenie i egzekucja kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez organy administracyjne
 • sporządzenia skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • reprezentacja na rozprawach przed sądami administracyjnymi
 • bezczynne lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
 • pomoc prawna między innymi w zakresie prawa budowlanego, prawa wodnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa nieruchomości

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych
 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
 • sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach karnych
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia.

Mediacje

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy pomocy alternatywnych metod w postaci negocjacji i mediacji.

Porady online

O poradach

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom oraz szanując Twój czas, stworzyliśmy serwis umożliwiający udzielenie pomocy prawnej online.

Udzielamy pomocy prawnej online w formie porady prawnej. Sporządzamy również opinie, projekty pism procesowych (np. pozew, odpowiedź na pozew, apelację, zażalenie), umowy lub pisma przedsądowe (np. wezwanie do zapłaty).

Aby uzyskać poradę prawną:

 • należy wypełnić formularz (ewentualnie dołączyć skany dokumentów),
 • w ciągu 24 godzin otrzymasz informację o wysokości wynagrodzenia,
 • po zaakceptowaniu wynagrodzenia, należy dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy Kancelarii,
 • po zaksięgowaniu wpłaty, porada zostanie udzielona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin, chyba że z uwagi na zawiłość lub charakter sprawy, konieczne jest przedłużenie terminu, o czym zostaniesz poinformowany.

We wskazanym terminie otrzymujesz odpowiedź na Twoje zapytanie.

Wzory pism

Formularz

Akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługii (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). *

* pola obowiązkowe